در صورتی که از گوشی موبایل وارد میشوید و یا میخواهید امکانات را به صورت pdf داشته باشید روی لینک زیر کلیک نمایید

 

نام پنل

 

قیمت ۳۰هزارتومان ۶۰ هزارتومان ۹۰ هزارتومان ۱۴۰ هزارتومان ۲۵۰ هزارتومان
شارژ هدیه(پیامک) ۳۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۳۰۰۰

تعرفه ارسال(ریال)

 

 ۱۱۰  ۱۱۰  ۱۰۵ ۱۰۳ ۹۹
 ارسال
ارسال پیامک تکی
ارسال از دفترچه تلفن
ارسال از فایل(اکسل و متنی)