بسته های تخفیف پیامک شرکت هیرو

جهت مصرف هرکدام از بسته ها محدودیت زمانی وجود ندارد به این صورت شما هر بسته ای را که خریداری نمایید پنل شما به همان میزان با تعرفه مشخص شده پیامک شارژ میشود و میتوانید مصرف نمایید

جهت خرید پایین صفحه فرم را تکمیل و بسته را انتخاب و روی کلید خرید کلیک نمایید

سبز

300 هزار پیامک
95 ریال

با خرید این بسته تعرفه شما به ۹۵ ریال کاهش پیدا خواهد کرد

این مبلغ برای تعرفه پایه میباشد و برای کلیه اپراتورها با توجه به ضریب اپراتور قابل استفاده میباشد

مبلغ قابل پرداخت بابت ۳۰۰ هزار پیامک(با احتساب ۹% مالیات) = ۳۱,۰۶۵,۰۰۰ ریال

قرمز

500 هزار پیامک
93 ریال

با خرید این بسته تعرفه شما به ۹۳ ریال کاهش پیدا خواهد کرد

این مبلغ برای تعرفه پایه میباشد و برای کلیه اپراتورها با توجه به ضریب اپراتور قابل استفاده میباشد

مبلغ قابل پرداخت بابت ۵۰۰ هزار پیامک (با احتساب ۹% مالیات) = ۵۰,۶۸۵,۰۰۰ ریال

آبی

1 میلیون پیامک
90 ریال

با خرید این بسته تعرفه شما به ۹۰ ریال کاهش پیدا خواهد کرد

این مبلغ برای تعرفه پایه میباشد و برای کلیه اپراتورها با توجه به ضریب اپراتور قابل استفاده میباشد

 مبلغ قابل پرداخت بابت ۵۰۰ هزار پیامک (با احتساب ۹% مالیات) = ۹۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال

ارسال پیام تست از سامانه پیام کوتاه هیرو
شماره خود را وارد نموده و برروی کلید ارسال کلیک نمایید
سامانه پیام کوتاه هیرو
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .