در صورتی که از گوشی موبایل وارد میشوید جهت مشاهده تعرفه ها روی لینک زیر کلیک کنید

به کلیه مبالغ ۹% مالیات اضافه خواهد شد

مبلغ شارژ هزینه هر پیامک به ریال به تفکیک خطوط پیامک  
نام پنل پیش شماره ۵۰۰۰ پیش شماره ۰۲۱(خط ثابت) پیش شماره ۱۰۰۰ پیش شماره ۳۰۰۰ پیش شماره ۲۰۰۰ اپراتور سیم کارت
پنل فیروزه ۱۱۰ ۱۱۴ ۱۳۶ ۱۳۶ ۱۴۰ ۲۵۳
پنل عقیق ۱۱۰ ۱۱۴ ۱۳۶ ۱۳۶ ۱۴۰ ۲۵۳
پنل الماس ۱۰۵ ۱۰۹ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۴ ۲۴۱
پنل یاقوت ۱۰۳ ۱۰۷ ۱۲۷ ۱۲۷ ۱۳۱ ۲۳۶
پنل نمایندگی ۹۹ ۱۰۲ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۶ ۲۲۰
ورود و مشاهده آزمایشی