در صورتی که از گوشی موبایل وارد میشوید جهت مشاهده تعرفه ها روی لینک زیر کلیک کنید

به کلیه مبالغ ۹% مالیات اضافه خواهد شد

مبلغ شارژ هزینه هر پیامک به ریال به تفکیک خطوط پیامک  
نام پنل پیش شماره ۵۰۰۰ پیش شماره ۰۲۱(خط ثابت) پیش شماره ۱۰۰۰ پیش شماره ۳۰۰۰ پیش شماره ۲۰۰۰ اپراتور سیم کارت
پنل فیروزه ۱۱۰ ۱۱۴ ۱۳۶ ۱۳۶ ۱۴۰ ۱۷۶
پنل عقیق ۱۱۰ ۱۱۴ ۱۳۶ ۱۳۶ ۱۴۰ ۱۷۶
پنل الماس ۱۰۵ ۱۰۹ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۴ ۱۶۸
پنل یاقوت ۱۰۳ ۱۰۷ ۱۲۷ ۱۲۷ ۱۳۱ ۱۶۴
پنل نمایندگی ۹۹ ۱۰۲ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۶ ۱۵۸
ورود و مشاهده آزمایشی