در صورتی که از گوشی موبایل وارد میشوید جهت مشاهده تعرفه ها روی لینک زیر کلیک کنید

به کلیه مبالغ ۹% مالیات اضافه خواهد شد

هزینه هر پیامک به ریال به تفکیک خطوط پیامک
 
نام پنل پیش شماره ۵۰۰۰ پیش شماره ۰۲۱(خط ثابت) پیش شماره ۱۰۰۰ پیش شماره ۳۰۰۰ پیش شماره ۲۰۰۰ اپراتور سیم کارت
پنل فیروزه ۱۱۰ ۱۴۱ ۱۶۶ ۱۳۶ ۱۴۰ ۲۵۳
پنل عقیق ۱۱۰ ۱۴۱ ۱۶۶ ۱۳۶ ۱۴۰ ۲۵۳
پنل الماس ۱۰۵ ۱۳۵ ۱۵۸ ۱۳۰ ۱۳۴ ۲۴۱
پنل یاقوت ۱۰۳ ۱۳۲ ۱۵۵ ۱۲۷ ۱۳۱ ۲۳۶
پنل نمایندگی ۹۹ ۱۲۷ ۱۴۹ ۱۲۲ ۱۲۶ ۲۲۰
ورود و مشاهده آزمایشی