نوع پنل پنل حرفه اي پنل ويژه پنل تجاري
مورد استفاده مناسب براي کاربراني که شماره مخاطبان خود را دارند و نياز به استفاده از بانک شماره ها را ندارند، از جمله امکانات آن قرعه کشي ،نظر سنجي، مسابقه، مناسبت.، دفترچه تلفن، ارسال زماندار و … مي باشد
(داراي خط اختصاصي هديه)
مناسب براي کاربراني که قصد تبليغات يا ارسال انبوه دارند و نياز به استفاده از بانکهاي مشاغل، منطقه اي و کد پستي دارند، پنل ويژه همه امکانات پنل حرفه اي را نيز دارد و تعرفه پيامک آن از پنل حرفه اس کمتر است
(داراي خط اختصاصي هديه)
مناسب براي کاربراني که ميخواهند با خط اختصاصي ” انتخابي” خود تبليغات نمايند پنل تجاري همه امکانات پنل ويژه را دارا ميباشد و تعرفه پيامک آن از پنل ويژه پايين تر است
(داراي خط اختصاصي رند هديه)
قيمت پنل 24 هزار تومان معادل 24،000 ريال 58 هزار تومان معادل 580،000 ريال 88 هزار تومان معادل 880،000 ريال
خريد ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش
تعرفه ارسال پيامک پنل ها (ويژه)
از 90 ريال
تا 104 ريال
تا 90 ريال
تا 104 ريال
تا 90 ريال
تا 100 ريال
هديه يکماه آگهي لينک دار در نيازپرداز به ارزش 250،000ريال يکماه آگهي يک ستاره در نيازپرداز به ارزش 500،000ريال يکماه آگهي دو ستاره در نيازپرداز به ارزش 750،000ريال
سرويس کسر هزينه از مخاطب (VAS)
ارسال به دکل هاي مخابراتي (BTS)
امکان ارسال از خطوط ثابت شهري در صورت سفارش خط ثابت در هر زمان در صورت سفارش خط ثابت در هر زمان در صورت سفارش خط ثابت در هر زمان
نحوه پشتيباني 24 ساعته 24 ساعته 24 ساعته
ارسال به کد پستي
جستجوي کد پستي
ارسال منطقه اي
ارسال به شهرها
ارسال منطقه اي
بانک مشاغل اختصاصي نيازپرداز
شماره 14 رقمي اختصاصي
شماره 14 رقمي اختصاصي رند و انتخابي
بازگشت اعتبار ارسال ناموفق
شارژ اوليه 0 ريال يا دلخواه 0 ريال يا دلخواه 0 ريال يا دلخواه
پيش شماره ها

(شماره هاي عمومي 8 رقمي)

1000
2000
3000
5000
1000
2000
3000
5000
1000
2000
3000
5000
مدت زمان راه اندازي پنل هاي نيازپرداز فوري فوري فوري
تضمين کيفيت
ارسال زمان دار
ارسال دوره اي
قابليت ارسال گروهي يا تکي
دريافت شماره ها از فايل هاي اکسل
دفترچه تلفن
مانيتورينگ وضعيت پيامک ها
منشي پيامک ها
دايورت پيامک دريافتي
برگزاري مسابقه،قرعه کشي،نظر سنجي
تعريف قالب پيامک
تنظيمات و راهنماي فارسي
ارسال به صورت فلش
کنترل پنل با موبايل
کد خوان
اضافه به ليست مخاطب ها
اپراتور پرديس
انتقال ترافيک دريافتي به URL ،وب سرويس و …
ارسال نظير به نظير
دريافت پيامک بدون هزينه بدون هزينه بدون هزينه
تراکنش مالي
بروز رساني سامانه
خريد ثبت سفارش ثبت سفارش ثبت سفارش

 

تمامي پنلها در هر زمان با پرداخت اختلاف هزينه ، به نسخه بالاتر قابل ارتقاء مي باشند.

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

ورود و مشاهده آزمایشی