از این صفحه میتوانید به آموزش های کاربردی سامانه پیام کوتاه هیرو دسترسی داشته باشید این صفحه به صورت مرتب آپدیت خواهد شد

ورود و مشاهده آزمایشی